PROSIDING AKREDITASI PEKERJA MAHIR CLAB SELASA, 3 MARCH 2020 DI CIDB SELANGOR.
03032020 PROSIDING AKREDITASI(3).jpg
TUJUAN DIADAKAN PROSIDING INI ADALAH BAGI BAGI MEMASTIKAN KONTRAKTOR MEMPUNYAI PEKERJA BINAAN YANG BERKEMAHIRAN.
03032020 PROSIDING AKREDITASI(2).jpg
03032020 PROSIDING AKREDITASI(1).jpg