KEMASUKAN PENYEWA DARI SYARIKAT DHAYA MAJU SERAMAI 25 ORANG DI CLAB CLQ-V1 PADA 14 JANUARI 2020