top of page
e-clab.jpg
  • e-CLAB adalah satu Platform Permohonan secara atas talian bagi majikan yang mempunyai Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) dibawah CLAB sahaja dan ini satu permudahcara bagi majikan mengemukakan permohonan tanpa perlu hadir ke pejabat CLAB.

  • Portal ini membenarkan hanya majikan dalam mengemukakan permohonan melalui 3 modul iaitu permohonan pemeriksaan kesihatan FOMEMA (e-FOMEMA), permohonan memperbaharui Pas Lawatan Kerja Sementara PLKS (e-LANJUTAN) dan permohonan Memo Periksa Keluar (e-COM).

Pekerja yang mempunyai status Hired, Permit Expired, Runaway, Rekalibrasi sahaja dibenarkan.Permohonan kelompok hendaklah mengikut warganegara dan klinik yang sama.Permohonan dibenarkan seawal 5 bulan sebelum permit (PLKS) tamat.

Keputusan fomema Suitable sahaja.Pasport melebihi 12 bulan.Tidak mempunyai rekod pekerja Runaway.Permohonan dibenarkan seawal 3 bulan sehingga 10 hari sebelum permit (PLKS) tamat.Pembayaran dalam tempoh 3 Hari dari tarikh kelulusan permohonan.

Tidak mempunyai pasport baruTiket penerbangan sebelum 14 hari dari tarikh penerbangan sahaja.Tarikh penerbangan sebelum permit (PLKS) tamat.

bottom of page