PERMOHONAN PENDAFTARAN PEMERIKSAAN KESIHATAN (FOMEMA) SECARA ATAS TALIAN

Untuk makluman bermula 17hb April 2020, majikan boleh menghantar permohonan pendaftaran pemeriksaan kesihatan (FOMEMA) pekerja asing di bawah CLAB melalui atas talian (tertakluk kepada terma & syarat). Permohonan pendaftaran  tersebut boleh dihantar ke alamat emel nabila@clab.com.my atau haziq@clab.com.my

 

Senarai semak permohonan pendaftaran pemeriksaan kesihatan (FOMEMA)  boleh dirujuk pada laman sesawang kami www.clab.com.my.

 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi talian Helpline CLAB di talian 019-2119599 , 07-2359599 dan 04-3979599.