top of page
e-clabbiodata.jpg

PERMOHONAN PEKERJA ASING BINAAN MENGGUNAKAN BIODATA CLAB


Kepada pelanggan yang dihormati,


Terima kasih kerana berminat untuk memohon pekerja asing binaan dengan
pihak kami. Sila rujuk pautan yang diberikan di bawah untuk mengakses ke sistem eBiodata
CLAB.


http://e-clabbiodata.com.my/Login


Nota:
1. Sila layari laman sesawang kami di www.clab.com.my untuk mendapatkan panduan penggunaan.
2. Sila gunakan ID Pengguna dan Kata Laluan CIMS-CIDB untuk mengakses Sistem eBiodata CLAB.

bottom of page