TV set 1.jpg
Akr.png

Hubungi Pejabat CIDB Berdekatan Anda !

Industri pembinaan merupakan salah satu industri utama dalam menjana pertumbuhan ekonomi  negara. Salah satu cabaran utama yang dihadapi oleh industri pembinaan ialah kualiti dan produktiviti  kerja yang rendah disebabkan penggunaan tenaga kerja yang kurang mahir di tapak bina.

 

 

Selaras dengan Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (Akta 520), Seksyen  33A, CLAB telah mengambil pendekatan baharu dengan berkolaborasi bersama CIDB Negeri dan ABM  untuk memastikan kontraktor yang menggunakan khidmat CLAB menghantar pekerja menjalani Ujian  Penilaian Kompetensi Kemahiran (Akreditasi).

 

 

Adalah menjadi matlamat CLAB untuk memastikan pekerja-pekerja dibawah permit CLAB telah  menjalani ujian penilaian dan memiliki Sijil Kecekapan Kemahiran layak melaksanakan kerja–kerja di  tapakbina bagi mendokong Akta 520.

 Tiada penyelia tapak atau pekerja binaan mahir boleh terlibat atau  diambil, atau mengaku janji untuk terlibat atau diambil sebagai  penyelia tapak binaan atau pekerja binaan mahir melainkan jika  diakreditasi dan diperakukan oleh Lembaga dan memegang suatu  perakuan yang sah yang dikeluarkan oleh Lembaga dibawah Akta ini

Peraturan Akta 520, Seksyen 33A (1)
Program Akreditasi CLAB [Autosaved]_edit
Tred Penilaian Kompetensi Kemahiran
Proses Akreditasi Melalui CLAB
Program Akreditasi CLAB Carta Alir_edite