CLAB PERKESO 2.png

Notis Penyerahan Laporan

Kepada para pelanggan yang dihormati,

 

 

PEMBERITAHUAN: PENYERAHAN LAPORAN BULANAN LOKASI DAN PEMBAYARAN GAJI PEKERJA BINAAN ASING DAN PERKESO

 

Merujuk kepada pekara diatas, adalah diingatkan bahawa setiap majikan hendaklah memberitahu lokasi dan pembayaran gaji terkini pekerja binaan asing dan PERKESO dibawah seliaan mereka sebelum atau pada setiap 14hb setiap bulan.

 

Sehubungan itu, dimohon kerjasama pihak majikan untuk menghantar laporan tersebut mulai bulan Jun 2019 ke clabreport@clab.com.my

 

Bersama-sama ini juga disertakan Borang Laporan Bulanan Lokasi dan Pembayaran Gaji untuk tindakan tuan.  Borang tersebut perlu dihantar bersama dokumen yang berikut :

 

  1. Slip Pembayaran Gaji Pekerja

  2. Acknowledgement Contribution Received (ACR) - PERKESO

  3. Resit Rasmi PERKESO

  4. Borang 8A PERKESO

 

Sekiranya perlu, pihak tuan boleh mendapatkan borang ini di laman sesawang kami iaitu di www.clab.com.my.

 

Sekian. Terima kasih.

 

 

CONSTRUCTION LABOUR EXCHANGE CENTRE BERHAD