PERTUKARAN MAJIKAN

PM.jpg

Permohonan Pertukaran Majikan merupakan program untuk majikan asal yang sedang menggajikan pekerja asing sedia ada ingin memindahkan pekerja asing tersebut ke majikan baharu (CLAB) disebabkan oleh sebab-sebab tertentu.

 

Ini merupakan satu kemudahan yang diberikan kepada majikan bagi memastikan kesinambungan peluang pekerjaan kepada pekerja asing yang terlibat dan ianya tertakluk kepada dasar dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan.

PM.png
PM.jpg