PROGRAM LZS MYSKILL

CIDB MALAYSIA &

LEMBAGA ZAKAT SELANGOR

OBJEKTIF PROGRAM

 • Menyediakan latihan kemahiran dan penilaian dalam usaha meningkatkan bilangan pekerja mahir dan kontraktor tempatan terutamanya dalam bidang industri pembinaan.

 • Membantu meningkatkan sumber ekonomi & sosial golongan asnaf.

 • Meningkatkan keboleh pasaran belia dan personel binaan

 • Mewujudkan laluan kerjaya (career path) dalam bidang pembinaan

 • Berani untuk mengubah taraf kehidupan

KRITERIA PESERTA

Belia  

 1. Berumur 17 tahun ke atas

 2. Sihat tubuh badan

 3. Warganegara Malaysia

 4. Boleh membaca, menulis & mengira

 5. Menunjukkan minat untuk bekerja dalam industri pembinaan

 6. Menunjukkan komitmen