VDR - NEW APPLICATION

A. Registration

 • Borang Pendaftaran (RG01)

 • Salinan Sijil CIDB

 • Borang 24 & 49

 • Borang D (Kaedah 13) @ Pendaftaran Syarikat (Persendirian)

 • Salinan Kad Pengenalan Pengarah

 • Borang 13 – Perakuan Perbadanan Atas Pertukaran Nama Syarikat (Jika berkenaan)

 • Borang 9 – Perakuan Perbadanan Syarikat Sendirian (Jika berkenaan)

 • Bayaran Pendaftaran

B. Application For New FCL

 • Surat Kelulusan Asal dari Kementerian Dalam Negeri (OSC).

 • Surat Wakil Syarikat (Salinan I/C Wakil Syarikat dan No Telefon)

 • Biodata Pekerja (Sijil Kesihatan Asal, 2 keping Salinan Paspot Pekerja, 2 Keping Gambar Berukuran Paspot)

 • Kontrak Pekhidmat an Di Antara CLAB dan Syarikat (Untuk Majikan Baru Sahaja)

 • Kontrak Pekerjaan Antara Majikan Dan Pekerja ( dua set sahaja untuk setiap permohonan )

 • Maklumat  Agensi Yang Menguruskan Calling Visa di Negara Sumber (Rujuk Lampiran:  Senarai Semak ‘Demand Letter’)