top of page

KAD PENGENALAN KELAB UNTUK

PEKERJA ASING

CLAB telah mengeluarkan kad pengenalan khas untuk memudahkan pemantauan lebih rapi terhadap pekerja asing dalam industri pembinaan. Ia berfungsi sebagai identiti diri pekerja asing yang bekerja dalam sektor pembinaan.

Kad Pengenalan (Kad lD) menyediakan paparan mudah butiran pekerja dengan mengimbas Kod QR pada kad lD (Apl QR/ Android  & Telefon Pintar).

Kad lD adalah kelebihan kepada pekerja apabila terdapat sebarang pemeriksaan mengejut oleh pegawai penguatkuasa. Oleh itu pekerja pemeriksaan adalah diambil bekerja secara sah dan mereka boleh menjalankan kerja pembinaan mereka dengan selamat dan terjamin. Untuk pembaharuan permit, majikan hendaklah melampirkan:

1. Gambar berukuran pasport pekerja (dengan latar belakang putih)

2. Kad lD semasa

Kad Pengenalan diberikan secara percuma kepada pekerja untuk pendaftaran kali pertama sahaja. RM50 akan dicaj kepada majikan kerana kehilangan/kerosakan kad.

Kelebihannya:

  1. Sebagai kad pengenalan pekerja asing

  2. Untuk menunjukkan pekerja diambil bekerja secara sah

  3. Untuk menunjukkan pekerja diuruskan oleh CLAB

  4. Pengimbasan Kod QR mengandungi butiran pekerja

  5. Menunjukkan permit pekerja

bottom of page