top of page

PERMOHONAN UNTUK EKPATRIAT

POLISI HARGA DAN PEMULANGAN BAYARAN UNTUK PERMOHONAN EKSPATRIAT

1.  PERMOHONAN UNTUK EKSPATRIAT AKAN DIKENAKAN CAJ RM300.00/SEORANG

2. TIADA BAYARAN BALIK UNTUK PERMOHONAN

PRA-SYARAT

1. PEKERJAAN / JAWATAN TIDAK DI BAWAH PERATURAN CIDB

  • JURUTERA

  • ARKITEK

  • REKA BENTUK DALAMAN

  • JURUUKUR

2. HANYA KONTRAKTOR GRED G5 DAN KE ATAS BOLEH MEMOHON

3. SYARIKAT MESTI ADA PROJEK SEDANG BERLANGSUNG LEBIH DARI 6 BULAN

4. DAPATKAN SURAT  KELULUSAN JAWATANKUASA INSPEKTORAT (JKI) BAGI KATEGORI EP III

bottom of page