top of page

Pertukaran Majikan Dalaman ( Local Transfer )

Pertukaran Majikan Dalaman merujuk kepada pertukaran pekerja satu majikan kepada majikan baharu di mana kedua-dua majikan berdaftar dengan CLAB.

 

Pertukaran Majikan boleh berlaku apabila;

1. Majikan tidak mempunyai sebarang projek pada masa itu

2. Majikan muflis / ditutup

3. Pekerja tidak berpuas hati dengan majikan semasa

bottom of page