top of page

GAJI, LOKASI DAN LAPORAN PERKESO

Peringatan : Dimaklumkan bahawa majikan yang berdaftar dengan CLAB mesti memaklumkan dan menghantar laporan kepada CLAB lokasi dan gaji pekerja di bawah seliaan mereka. Hantar laporan anda kepada CLAB pada 14 haribulan setiap bulan . Anda boleh memuat turun borang ini dari www.clab.com.my di bawah menu muat turun – Proses - Lokasi Dan Gaji

Hubungi kami untuk maklumat lanjut, terima kasih.

bottom of page