top of page

KURSUS INDUKSI KESIHATAN DAN KESELAMATAN CLAB (SICW)

Pengenalan

 

Kursus Induksi Kesihatan dan Keselamatan ialah Program Keselamatan yang perlukan diambil oleh Pekerja Binaan. Kursus yang direka untuk sesi 6 jam termasuk taklimat dan arahan tentang kesihatan dan keselamatan yang boleh diamalkan di tempat kerja. Peserta akan didaftarkan di bawah CIDB dan akan diberikan Kad Personel Binaan (Kad Hijau).

Kad Hijau dikeluarkan oleh CIDB untuk tujuan pendaftaran semua Personel Binaan di tapak pembinaan dan membolehkan kakitangan dikenal pasti mengikut bidang kerja dan tahap kemahiran mereka. Tanpa Kad Hijau, Personel Binaan tidak dibenarkan memasuki tapak pembinaan.

 

OBJEKTIF LATIHAN

Memastikan kesedaran buruh binaan tentang kepentingan kesihatan dan keselamatan di tempat kerja.

Sediakan tenaga kerja dengan pengetahuan tentang kesihatan dan keselamatan di tapak pembinaan.

Untuk memaklumkan buruh pembinaan tentang syarat-syarat keperluan undang-undang yang berkaitan dengan kesihatan dan keselamatan

Para peserta akan diberikan Kad Hijau dan akan dilindungi oleh Skim Insurans bagi perlindungan terhadap kemalangan dan kematian Personel Binaan.

 

GARIS PANDUAN PENDAFTARAN PERSONEL BINAAN

Kontraktor Utama hendaklah memastikan semua kakitangan yang menghadiri Kursus Induksi Keselamatan dan Kesihatan untuk Buruh Pembinaan, dan mereka mesti berdaftar di bawah CIDB.

 

Kad Hijau hanya akan dikeluarkan kepada mereka yang telah melalui kursus Kesihatan dan Keselamatan untuk pekerja binaan.

 

FAEDAH PENDAFTARAN PEKERJA BINA.

 • Pengiktirafan kakitangan pembinaan

 • Perkembangan kerjaya

 • Pekerja sedar tentang keselamatan dan kesihatan di tapak pembinaan

 • Pendapatan (gaji) setimpal dengan kemahiran

 • Memaklumkan bahawa kakitangan pembinaan telah menghadiri kursus induksi keselamatan (ICW).

 • Mewujudkan pangkalan data tenaga kerja yang komprehensif dalam industri pembinaan.

 • Lindungi kebajikan kakitangan pembinaan melalui Pelan Perlindungan Insurans

 

SYARAT PENDAFTARAN

 • Pemohon mestilah berumur 16 tahun ke atas.

 • Terlibat dalam kerja-kerja pembinaan di tapak pembinaan

 • Mempunyai pengenalan diri yang sah

 • Mesti menghadiri Kursus Induksi Keselamatan.

 

PERMOHONAN KAD HIJAU CIDB

 • Surat daripada syarikat (harus termasuk nama dan alamat penerima)

 • Surat daripada wakil syarikat kepada CLAB

 • Borang permohonan majikan (Muat Turun Di Sini)

 • Salinan sijil CIDB yang sah

 • Bayaran yang ditetapkan

 • Salinan fotostat Kad Hijau semasa

MUAT TURUN BORANG

 

PEMBAYARAN
Bayaran boleh dibuat kepada CONSTRUCTION LABOUR EXCHANGE CENTRE BERHAD melalui  Pemindahan Dalam Talian / Debit & Kad Kredit di pejabat CLAB.

Pendaftaran Baru RM135.00

Pembaharuan Kad Hijau RM60.00

Di bawah ialah carta alir proses:-

process flowchart.png

Sebarang pertanyaan lanjut boleh merujuk kepada Unit Kad Hijau di 03-20959599 atau layari laman web kami di www.clab.com.my

bottom of page