top of page
BURUH ASING

Produk terbaik kami adalah perkhidmatan kami dalam mengagihkan pekerja asing kepada organisasi dan syarikat di Malaysia. Di samping melengkapkan mereka dengan semua keperluan dan dokumentasi undang-undang sebelum memberi perkhidmatan kepada majikan, kami bekerja secara bertanggungjawab dengan Kerajaan negara sumber dalam memastikan hubungan yang baik dan pembangunan ekonomi.

PROGRAM G1-G3

Program ini direka untuk membantu kontraktor kecil daripada Gred G1-G3 yang mengalami kesukaran mendapatkan Pekerja Binaan.

KURSUS INDUKSI KESELAMATAN UNTUK PEKERJA BINA (KAD HIJAU)

Kami menyediakan Kursus Induksi Kesihatan dan Keselamatan untuk melengkapkan dan membawa perhatian pekerja kepada isu kesihatan dan keselamatan yang berkaitan.

KURSUS INDUKSI KESELAMATAN UNTUK PEKERJA BINA (KAD HIJAU)

Kami menyediakan Kursus Induksi Kesihatan dan Keselamatan untuk melengkapkan dan membawa perhatian pekerja kepada isu kesihatan dan keselamatan yang berkaitan.

PROGRAM PERTUKARAN MAJIKAN ( PERTUKARAN MAJIKAN )

Program ini disediakan kepada majikan bagi memastikan kesinambungan peluang pekerjaan kepada pekerja asing yang terlibat dan ia tertakluk kepada dasar dan peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan.

bottom of page